Wat is rapport eigenlijk?

Het zal de Van Dale niet halen, maar volgens mij snapt iedereen het zo:

Als je rapport met iemand maakt, of je bent in rapport met je gesprekspartner, dan weet je dat het goed zit. Je voelt je veilig. Je vertrouwt elkaar, je bent op je gemak en je durft eigenlijk alles tegen elkaar te zeggen, zowel positief als negatief. De terughoudendheid en de geslotenheid is weg, wat communiceren en samenwerken een stuk makkelijker maakt.

Rapport haalt de snelheid eruit. Alsof de wind ineens gaat liggen en je elkaar weer kunt verstaan. Het moment dat je rapport maakt is waar connectie wordt gemaakt. Is er rapport, is er connectie? Dan kun je door. Want met rapport (rapor) kun je door : )