Werken met mij betekent investeren in het fundamant onder je voorkomen, het fundament onder je organisatie.

  • interne communicatie

  • externe communicatie

  • mate van focus en aandacht voor kwaliteit

  • manier waarop er tegen problemen wordt aangekeken

Korte termijn: Vraag en Antwoord

Krab die even tot rust komt.jpg

We zoeken vaak naar oplossingen en antwoorden, maar in de praktijk stellen we bijna nooit een vraag.

Even kort schakelen:

  • dit is wat ik wil

  • dit is wat ik in gedachten heb

  • wat denk jij?

Even de gedachten ordenen. Even de gedachten aanscherpen.
"Bezint eer gij begint."

Leg me eens iets voor:

  • Een steeds terugkerend probleem

  • een aanstaand moeilijk gesprek

  • een belangrijke keuze die je moet maken