Problemen vs. vraagstukken

Je zou kunnen zeggen: "als je naar oplossingen zoekt, denk je vanuit problemen."

Als de oplossing voldoet, ben je klaar en kan je door.
Je merkt echter dat het vaak niet zo eenvoudig is.
De samenhang van dingen maakt het vaak complexer.
Het ene probleem afgedekt, en het volgende soortgelijke probleem klopt alweer op de deur.
Zo blijf je bezig. Een herhaling van zetten.

Dit zou je onder de noemer "problematiek omtrent leiderschap" kunnen scharen.

Je kan ook vanuit vraagstukken denken. Je zoomt iets meer uit en je stijgt als het ware boven de situatie uit. Daardoor wordt het mogelijk om samenhang te zien, waardoor dagelijkse problemen in een ander licht komen te staan.

Je vergroot hiermee de kans op een meer overdekkende oplossing.
En dat scheelt tijd.

"Zo had ik het nog niet bekeken."

"Zo had ik het nog niet bekeken."